Lezingen

Bennett BTW Adviseurs is opgericht met de bedoeling lezingen te verzorgen voor vakgenoten. Het zullen altijd lezingen zijn over onderwerpen in de BTW. Het is bedoeling dat de lezingen praktijkgericht zijn. Er worden lezingen aangeboden aan belastingadviseurs en accountants.

Bennett BTW Opleidingen verzorgt lezingen op een manier, dat de deelnemer meteen met het onderwerp aan de slag kan bij zijn of haar klanten. Afhankelijk van het onderwerp, worden er altijd praktische stukken verstrekt.

Indien daartoe aanleiding is,  worden er ook memo's verstrekt over deelonderwerpen. Het materiaal is zo gemaakt, dat u het direct kunt gebruiken om naar uw klanten te sturen. Deelname aan de lezing geeft het recht het materiaal te gebruiken op elke wijze die u wenst. Dit betekent dat u de teksten op eigen briefpapier kunt gebruiken of om uw klanten in het algemeen te informeren, maar ook als onderdeel van een concreet advies.
Het is de bedoeling dat alles direct te begrijpen is voor elke klant van elke zelfstandig werkende adviseur of accountant. Bovendien is de onderbouwing van de lezingen op het hoogste niveau. Er is altijd rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen. Veelal zijn de ingenomen standpunten direct gebaseerd op uitspraken van Hof van Justitie die meer en meer van belang worden in de dagelijkse praktijk. Dus begrijpelijk èn op het hoogste niveau. Direct toepasbaar mèt de onderbouwing in alle regelgeving en jurisprudentie, zowel nationaal als Europees.

Indien u overweegt een lezing te gaan volgen, maar u heeft nog vragen, bel of mail dan naar Ed van den Elsen. Hij reageert graag op uw vragen of opmerkingen! Bel met 06-53898470, of mail naar info@bennettbtwadviseurs.nl


PE PUNTEN
Voor het bijwonen van de lezingen worden PE Punten verstrekt door het RB (voorheen de FB en het CB). Ook voor de NBA (NOvAA en de NIVRA) kunt u punten verwerven. Hetzelfde geldt voor leden van NOAB, NOB en KNB/BMN. De wijze waarop dit gaat, verschilt per organisatie. Hierna wordt kort weergeven hoe het gaat.

RB
Zodra de stukken en de opzet van een lezing gereed zijn, verstrekken we het materiaal aan de RB. Door de RB wordt de kwaliteit van de lezing beoordeeld en worden er PE Punten aan toegekend. Dat wordt aan ons bericht. De aldus toegekende punten worden door ons gemeld bij het communiceren van de lezing. De mensen die de lezing bijwonen, dienen een lijst te tekenen die bij de lezing aanwezig is. Ze ontvangen een bewijs van deelname waarmee de punten kunnen worden geregistreerd.

RA en AA 
Bij de NBA gaat het anders. Daar dienen de leden zelf bij te houden dat zij voldoende Permanente Educatie hebben gevolgd in enig jaar. Ook deze deelnemers ontvangen een certificaat.

NOAB en NOB (cursussen van 4 uur)
Voor leden van de NOAB geldt dat er 3 punten kunnen worden geclaimd. Leden van NOB kunnen 4 uren registreren. Ook deze deelnemers ontvangen een certificaat.

KNB/BMN
De daarvoor in aanmerking komende cursussen worden door KNB/BMN geaccrediteerd. Wij geven aan de hand van de afgetekende deelnamelijst de aanwezigheid door.

Nederlandse Orde van Advocaten
Op grond van artikel 4 van de Verordening Vakbekwaamheid van de Nederlandse orde van Advocaten is het sinds 1 januari 2012 niet meer noodzakelijk onderwijs te volgen bij een door de NOvA erkende opleidingsinstelling. De enige verplichting is dat het onderwijs betrekking heeft op het rechtsgebied waarop de advocaat werkzaam is of wil zijn (artikel 2 van de Verordening). De behaalde punten dienen door de advocaat zelf op het CCV-formulier te worden aangetekend. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald. Als bewijs dat het onderwijs is gevolgd, ontvangt u van ons een certificaat van deelname waarop het aantal uren is vermeld. We adviseren u het programma van de opleiding te bewaren.

IN HOUSE LEZINGEN

De lezingen zijn ook zeer geschikt om op uw kantoor te verzorgen ten behoeve van uw medewerkers en/of uw klanten. De onderwerpen zijn zodanig dat ze voor vrijwel elke ondernemer van belang zullen zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de diensten over de grens en overige aandachtspunten bij BTW over de grens. Het geldt ook voor het onderwerp van de volgende lezing.

Lezingen die bij u op kantoor worden gegeven, worden flexibel aangepast aan de toehoorders en hun specifieke problemen. Er is altijd veel ruimte voor vragen en toelichting. De deelnemers krijgen memo's en schema's die ze de mogelijkheid geven in de praktijk op eenvoudige wijze zelf vast te stellen hoe te handelen voor de BTW.

Ook voor deze lezingen kunnen op maat PE punten worden aangevraagd en verstrekt.

Als u een lezing op uw kantoor wilt laten verzorgen, neem dan contact op met Ed van den Elsen op nummer 06-53898470. Afhankelijk van de omstandigheden en de bedoelingen, kan zo'n lezing voor u zelfs nog goedkoper zijn dan dat alle medewerkers de lezing elders volgen.Inschrijven


Weblog